Hoang9999 - Cà Mau 01/04/2020 02:36 0 like this.
Buy tẹt ga 80

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 22:00 8 like this.
Gù biến ghê nhở ... Tài cô lộn ngược lộn xuôi ghê wá đi #00025#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 21:47 4 like this.
Chủng bị chốt sell Ga dần 2.01x

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 21:44 8 like this.
Gu tăng hay giảm không liên quan tới GA đâu em Gà, giờ chờ Au hồi 0.6200 thì Ga tuột thôi.

Hoang9999 - Cà Mau 31/03/2020 21:20 8 like this.
Ùa chút lên 2x cho chém thoải mái#00005#

Thuha - Lạng Sơn - Lạng Sơn 31/03/2020 21:12 3 like this.
Bye oil hên xui

Thuha - Lạng Sơn - Lạng Sơn 31/03/2020 21:10 4 like this.
Gold thò mặt lên 2x chém tiếp hihi

Bgteam - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 20:57 7 like this.
Ecad tăng đã.con mắt...#00011##00004# e buy đu 3 cây h1 từ chìu...oil tụt là ecad nhoi..#00055#
Oil tụt 1x múc nhen #00018#

Gà Tây - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 19:55 0 like this.
Cô ơi con GU sẽ xuống theo GA hay đi ngược nhau ạ,em cám ơn cô

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 19:42 5 like this.
Bi giờ rảnh rang thả con GA về 2.0100 dù đến mai kia em vẫn chờ #00007#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 19:40 2 like this.
Ý ... zính đc con tp buy Gù ở 1.2390 rùi, không NHẪN với tụi này là không có xong #00006#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 18:56 4 like this.
Ga canh chốt quanh mở đi 2.0100

Hoang9999 - Cà Mau 31/03/2020 18:42 6 like this.
bi giờ 17 ít ít chê muốn 18 ít ít cơ#00006#

Hctuong - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 18:41 4 like this.
E mò gold về 125x , uj 125x hên xui hihi#00010#

Hoang9999 - Cà Mau 31/03/2020 18:41 4 like this.
đóng 163x..4x có ai théc méc dì hôn nói nghe chơi#00005#

Hctuong - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 18:39 2 like this.
E gold sắp xuống hầm chông roài #00004##00010#

Tiền đầy Túi - Hà Nội 31/03/2020 18:29 2 like this.
GA em để tp 2.02 được không cô?

Phamthom - Hà Nội 31/03/2020 18:13 1 like this.
Nay em lại đi vào con đấy. Huhu. Buy xong nó.làm cho mấy cây đen xì

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 18:10 4 like this.
Lâu rồi cô không chơi Eu em ơi, chơi nhiều thứ rối lắm.

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 18:09 4 like this.
Canh sell rải khi Au về 0.60x và chốt khi Au hồi quanh 0.615

Phamthom - Hà Nội 31/03/2020 18:08 1 like this.
Cô cô cho em hỏi cặp EJ với. Sao nó tụt kinh vậy ạ.

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 18:06 2 like this.
Ủa ... chốt buy GA đi, cô bắt đầu sell rải nhỏ 2.0300 ròy

Tiền đầy Túi - Hà Nội 31/03/2020 17:59 1 like this.
Cô Long ơi, Tp con GA là bnhiu ạ? Em cảm ơn cô ạ.

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 17:53 4 like this.
Buy G/A ngay đái 1.98x lên pips 2.02x # 400 pips mà cô chỉ ăn có 100 pips àh ... mí em thấy G/A có yomost hôn hở ? #00039#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 31/03/2020 17:49 4 like this.
Có nên chốt chưa 9iu ui, chốt mất con 1635 rùi ý #00018##00005#

https://postimg.cc/CnVFfdHd

[older messages]