Hên Xui 9999 - Thừa Thiên Huế 16/07/2019 19:55 7 like this.
Rớt rớt đi đừng ngại ngùn pé kit. E thẹn gì như pé Long mất zin từ lâu mà giữ giá thấy sợ#00005##00014##00008#

Hoa Vang - TP. Hồ Chí Minh 16/07/2019 19:39 5 like this.
Adu #00021##00022##00023#

Hên Xui 9999 - Thừa Thiên Huế 16/07/2019 19:38 3 like this.
Dính sì em GU nên thoát gold bù lõm chờ tin. Ván mới sèo nè#00004#

Hên Xui 9999 - Thừa Thiên Huế 16/07/2019 19:36 4 like this.
Đặt tê pê 1392 lun và khấn#00017##00011#

Hên Xui 9999 - Thừa Thiên Huế 16/07/2019 19:35 4 like this.
Tin tốt thì sell theo kiếm 9x nè. Chém 10x#00017#

Viettan - An Giang 16/07/2019 19:33 3 like this.
công nhựn nặng mông thiệt#00005#...vừa nói nghỉ cái là kit xún cái ào#00005#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 16/07/2019 19:18 3 like this.
Thần Xui hay gớm #00045# sì Gù 1.2430 nó xuống ăn nằm quầy quà ngay đấy #00006#

Hoa Vang - TP. Hồ Chí Minh 16/07/2019 19:15 1 like this.
Xác nhận nặng mông. nghỉ #00005#

Hoa Vang - TP. Hồ Chí Minh 16/07/2019 18:51 4 like this.
Cho kit 15p để suy nghĩ lại không là bạn tắt nghỉ à #00015#

Hoa Vang - TP. Hồ Chí Minh 16/07/2019 18:44 5 like this.
Chắc do em nặng mông #00005##00023#

Hên Xui 9999 - Thừa Thiên Huế 16/07/2019 18:42 3 like this.
Eu, gu rớt nhiệt tình mà gold trơ trẽn. Thoát lun con sell tại 14x này. Chờ sau tin 7h30 vào lệnh

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 16/07/2019 17:02 8 like this.
Mún sell mà nhòm D+H4 nó quét ... thôi tạm nghỉ chờ mỹ vào xem sao #00045#

Cô Long - TP. Hồ Chí Minh 16/07/2019 15:51 4 like this.
Cắt hết buy Gold, sw chán phèo #00033#

Hên Xui 9999 - Thừa Thiên Huế 16/07/2019 15:11 3 like this.
sell gold 15x mà giờ buy GU 246x sl=243 thì em muốn sống sao hở pé Long#00005#

Hoa Vang - TP. Hồ Chí Minh 16/07/2019 14:05 11 like this.
Theo như bấm quẻ của gà thì em kít có 2 con đường #00044##00045#
1. Tụt 04 xong làm thẳng 1 cây lên 27 hù nhau #00005#
2. Lên 25 tụt về 04 sau đó lên thẳng 4x cho 999 cháy #00042##00045#
Đường nào thì cũng qua cái ngã ba này #00005#
Em chọn đường 1 cho nó yomost!#gottarun!#

Màu Hường - TP. Hồ Chí Minh 16/07/2019 13:55 1 like this.
#00006##00005#

Hoa Vang - TP. Hồ Chí Minh 16/07/2019 13:48 3 like this.
Em dự lấy 10u còn 999 thì tùy hỉ #00005#

Màu Hường - TP. Hồ Chí Minh 16/07/2019 13:41 1 like this.
kèo Sell chốt nhiu dợ mợ Hoa ơi #00004#

Hoa Vang - TP. Hồ Chí Minh 16/07/2019 13:22 3 like this.
Lần này khôn gớt nữa là em nghỉ .... nguyên ngày #00005# 1413.5 now#00026#

Hoang9999 - Cà Mau 16/07/2019 12:26 10 like this.
chời chời mền chửa có chỉ lào mà từn 1 đòi ấp 75u 1415+75=1490 nghe muốn xỉu!#heart!##00025##00042##00044##00005#

Hoang9999 - Cà Mau 16/07/2019 12:23 4 like this.
hơm nay dự đóng 05..06#00069##00011#

Hoang9999 - Cà Mau 16/07/2019 12:17 4 like this.
nè kiu dì củng dc mà hong cho kiu thánh ...nhé#00016##00005#

Hà My - Quảng Ninh 16/07/2019 11:41 3 like this.
Sau vụ bị đập tơi bời từ sàn vàng năm 2011 đến hôm nay mới quay lại. Mong học hỏi kiến thức từ các cao thủ.

Hoang9999 - Cà Mau 16/07/2019 11:22 2 like this.
lên dì dc mà hong chải#00015##00018#

Hoa Vang - TP. Hồ Chí Minh 16/07/2019 10:58 3 like this.
Gần hết 5 nốt nhạc mà em nó chưa chảy #00040#
Chắc còn vương vấn #00005##00070#!#gottarun!#

[older messages]