Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2018-09-19
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-09-18
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-09-17
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2018-09-14

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59


   

  Gold spot

  19/09/2018 2:11 SA

  Điểm xoay: 1195,75

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1195,75 với mục tiêu 1200,50 & 1203,50.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 1195,75, có thể tới 1192,50 & 1190,00.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.


  1205,00
  1203,50
  1200,50
  1197,50
  1195,75
  1192,50
  1190,00


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  Crude Oil (WTI)

  19/09/2018 2:12 SA

  Điểm xoay: 69,20

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 69,20 với mục tiêu 70,40 & 70,90.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 69,20, có thể tới 68,55 & 67,95.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.


  71,25
  70,90
  70,40
  69,79
  69,20
  68,55
  67,95


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  USD/JPY

  19/09/2018 2:21 SA

  Điểm xoay: 112,25

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,25 với mục tiêu 112,50 & 112,70.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 112,25, có thể tới 112,00 & 111,85.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


  113,00
  112,70
  112,50
  112,35
  112,25
  112,00
  111,85


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  USD/CAD

  19/09/2018 2:18 SA

  Điểm xoay: 1,3015

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3015 với mục tiêu 1,2959 & 1,2935.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3015, có thể tới 1,3045 & 1,3065.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


  1,3065
  1,3045
  1,3015
  1,2984
  1,2959
  1,2935
  1,2910


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  GBP/USD

  19/09/2018 2:19 SA

  Điểm xoay: 1,3120

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3120 với mục tiêu 1,3195 & 1,3220.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3120, có thể tới 1,3090 & 1,3060.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.


  1,3235 *
  1,3220 *
  1,3195 *
  1,3134
  1,3120 ***
  1,3090 *
  1,3060 *


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  EUR/USD

  19/09/2018 2:19 SA

  Điểm xoay: 1,1685

  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1685 với mục tiêu 1,1645 & 1,1620.

  Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1685, có thể tới 1,1700 & 1,1725.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


  1,1725
  1,1700
  1,1685
  1,1661
  1,1645
  1,1620
  1,1605


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..   

  AUD/USD

  19/09/2018 2:16 SA

  Điểm xoay: 0,7185

  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7185 với mục tiêu 0,7230 & 0,7260.

  Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7185, có thể tới 0,7165 & 0,7140.

  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


  0,7290
  0,7260
  0,7230
  0,7213
  0,7185
  0,7165
  0,7140


  Copyright © 1999-2018 TRADING CENTRAL Bảo lưu mọi quyền..