Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2019-03-22
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-03-21
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-03-20
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-03-19

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59  Điểm xoay: 1314,00

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 1314,00 với mục tiêu 1303,00 & 1298,50.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1314,00, có thể tới 1320,50 & 1326,00.

  Tư vấn kĩ thuật:

  khi chỉ số không vượt qua 1314,00 khả năng quay về 1303,00 là rất lớn.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1314


  1308,23


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1326
  1320,5
  1314
  1303
  1298,5
  1293


  Điểm xoay: 60,25

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 60,25 với mục tiêu 59,55 & 59,00.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 60,25, có thể tới 60,65 & 60,95.

  Tư vấn kĩ thuật:

  khi 59,55 bị vượt qua, ngắm tới 59,00.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  60,25


  59,86


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  60,95
  60,65
  60,25
  59,55
  59
  58,65


  Điểm xoay: 110,55

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 110,55 với mục tiêu 110,95 & 111,15.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 110,55, có thể tới 110,30 & 110,00.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  110,55


  110,79


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  111,35
  111,15
  110,95
  110,55
  110,30
  110,00


  Điểm xoay: 1,3345

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,3345 với mục tiêu 1,3395 & 1,3415.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,3345, có thể tới 1,3315 & 1,3290.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3345


  1,3366


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3440
  1,3415
  1,3395
  1,3345
  1,3315
  1,3290


  Điểm xoay: 1,3100

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,3100 với mục tiêu 1,3170 & 1,3220.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,3100, có thể tới 1,3060 & 1,3015.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3100


  1,3143


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3255
  1,3220
  1,3170
  1,3100
  1,3060
  1,3015


  Điểm xoay: 1,1390

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 1,1390 với mục tiêu 1,1345 & 1,1325.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1,1390, có thể tới 1,1410 & 1,1430.

  Tư vấn kĩ thuật:

  đường kháng cự 1,1390 giới hạn khả năng tăng giá.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,1390


  1,1375


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,1430
  1,1410
  1,1390
  1,1345
  1,1325
  1,1310


  Điểm xoay: 0,7120

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 0,7120 với mục tiêu 0,7090 & 0,7075.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 0,7120, có thể tới 0,7135 & 0,7150.

  Tư vấn kĩ thuật:

  khi 0,7090 bị vượt qua, ngắm tới 0,7075.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  0,7120


  0,7105


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  0,7150
  0,7135
  0,7120
  0,7090
  0,7075
  0,7040