Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2020-02-18
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2020-02-17
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2020-02-14
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2020-02-13

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59  Điểm xoay: 1582,00

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1582,00 với mục tiêu 1590,00 & 1594,00.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1582,00, có thể tới 1578,50 & 1573,50.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1582,00


  1586,21


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1598,00
  1594,00
  1590,00
  1582,00
  1578,50
  1573,50


  Điểm xoay: 52,20

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 52,20 với mục tiêu 51,35 & 50,90.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 52,20, có thể tới 52,40 & 52,75.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  52,20


  51,65


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  52,75
  52,40
  52,20
  51,35
  50,90
  50,60


  Điểm xoay: 109,85

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 109,85 với mục tiêu 109,60 & 109,50.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 109,85, có thể tới 109,95 & 110,10.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  109,85


  109,75


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  110,10
  109,95
  109,85
  109,60
  109,50
  109,35


  Điểm xoay: 1,3235

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,3235 với mục tiêu 1,3260 & 1,3270.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,3235, có thể tới 1,3220 & 1,3210.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI định hướng tốt.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3235


  1,3245


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3285
  1,3270
  1,3260
  1,3235
  1,3220
  1,3210


  Điểm xoay: 1,3020

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 1,3020 với mục tiêu 1,2990 & 1,2970.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1,3020, có thể tới 1,3050 & 1,3070.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3020


  1,2998


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3070
  1,3050
  1,3020
  1,2990
  1,2970
  1,2940


  Điểm xoay: 1,0840

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 1,0840 với mục tiêu 1,0820 & 1,0810.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1,0840, có thể tới 1,0850 & 1,0860.

  Tư vấn kĩ thuật:

  đường kháng cự 1,0840 giới hạn khả năng tăng giá.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,0840


  1,0835


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,0860
  1,0850
  1,0840
  1,0820
  1,0810
  1,0800


  Điểm xoay: 0,6705

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 0,6705 với mục tiêu 0,6680 & 0,6670.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 0,6705, có thể tới 0,6720 & 0,6730.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  0,6705


  0,6691


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  0,6730
  0,6720
  0,6705
  0,6680
  0,6670
  0,6660