Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2019-11-12
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-11-11
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-11-08
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2019-11-07

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59  Điểm xoay: 1457,50

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 1457,50 với mục tiêu 1447,75 & 1441,75.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 1457,50, có thể tới 1462,50 & 1466,25.

  Tư vấn kĩ thuật:

  đường kháng cự 1457,50 giới hạn khả năng tăng giá.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1457,5


  1456,12


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1466,25
  1462,5
  1457,5
  1447,75
  1441,75
  1435,5


  Điểm xoay: 56,35

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 56,35 với mục tiêu 57,32 & 57,82.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 56,35, có thể tới 56,05 & 55,75.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  56,35


  56,85


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  58,2
  57,82
  57,32
  56,35
  56,05
  55,75


  Điểm xoay: 109,11

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 109,11 với mục tiêu 108,85 & 108,65.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 109,11, có thể tới 109,25 & 109,45.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  109,11


  109,02


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  109,45
  109,25
  109,11
  108,85
  108,65
  108,50


  Điểm xoay: 1,3205

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,3205 với mục tiêu 1,3235 & 1,3255.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,3205, có thể tới 1,3180 & 1,3160.

  Tư vấn kĩ thuật:

  một vùng hỗ trợ tại 1,3205 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,3205


  1,3224


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,3275
  1,3255
  1,3235
  1,3205
  1,3180
  1,3160


  Điểm xoay: 1,2830

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,2830 với mục tiêu 1,2900 & 1,2920.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,2830, có thể tới 1,2790 & 1,2770.

  Tư vấn kĩ thuật:

  xu hướng giảm giá nhưng không mạnh mẽ.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,2830


  1,2850


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,2940
  1,2920
  1,2900
  1,2830
  1,2790
  1,2770


  Điểm xoay: 1,1025

  Khuyến nghị giao dịch:

  mua ở trên 1,1025 với mục tiêu 1,1045 & 1,1055.

  Phương án phụ:

  nếu thủng qua 1,1025, có thể tới 1,1015 & 1,1000.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  1,1025


  1,1033


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  1,1075
  1,1055
  1,1045
  1,1025
  1,1015
  1,1000


  Điểm xoay: 0,6865

  Khuyến nghị giao dịch:

  bán ở dưới 0,6865 với mục tiêu 0,6845 & 0,6830.

  Phương án phụ:

  nếu vượt qua 0,6865, có thể tới 0,6885 & 0,6900.

  Tư vấn kĩ thuật:

  chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

  Các mức quan trọng của chúng tôi:

  Điểm xoay Gần đây nhất
  0,6865


  0,6852


  Mức kháng cự Mức hỗ trợ
  0,6900
  0,6885
  0,6865
  0,6845
  0,6830
  0,6820